Personvernerklæring

Tusen takk for at du interesserer deg for vårt nettsted. Vernet om dine personlige data er svært viktig for oss.

Derfor vil vi her informere deg om personvernet i vårt foretak. Selvfølgelig følger vi lovbestemmelsene i personvernlovene EU-personvernforordning og den tyske personvernloven (BDSG), tysk lov om telemedier (TMG) og andre personvernrettslige bestemmelser.

1. Navn og kontaktdata for ansvarshavende for behandling 
Informasjonen om personvern nedenfor gjelder for databehandling ved:

Ansvarlig:
REA JET Norge AS
Åsveien 16
3475 Sætre
Norge

For spørsmål om personvern, henvend deg til: salg(at)reajet.no.

2. Innsamling og behandling av personlige data

Du kan prinsipielt besøke våre nettsider uten å oppgi hvem du er. Vi får bare vite tekniske data, som f.eks. navnet på din internettleverandør, den nettsiden du kommer fra og de nettsidene som du besøker hos oss. Disse opplysningene blir med dato og tid evaluert for interne statistiske reklameformål, nettsideanalyse og for behovsrettet utforming av våre nettsider. Som bruker er du da helt anonym. Personlige data blir kun innsamlet når du angir disse frivillig, for eksempel i forbindelse med rundspørring av kunder.

3. Bruk av informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for kvalitetsforbedring av oppbyggingen og innholdet på våre nettsider, og for å muliggjøre en brukerorientert navigasjon som er så friksjonsfri som mulig. Begrenset til tidsrommet for ditt besøk setter vi såkalte sesjons- eller økt-informasjonskapsler. De brukes til å bestemme hvilke produkter du har sett på fra din datamaskin. Informasjonskapsler kan ikke gjøre noen skade på din datamaskin. Sikkerheten utsettes ikke for noen fare fra virus eller utspionering av din datamaskin. Du bestemmer selv omgangen med informasjonskapsler. Bruk hjelpfunksjonen for din nettleser for godkjennelse, avvisning, innsyn og sletting.

4. Kundedata
Hvis du stiller personlige data til rådighet for oss, lagrer og bruker vi dine data i samsvar med lovbestemmelsene utelukkende for det angitte formålet, som f.eks. svar på forespørsel om kontakt og/eller tjeneste, eller til forsendelse av vårt nyhetsbrev. Dine data behandles bare videre, eller blir bare sendt videre til andre, når dette er nødvendig for å kunne behandle din melding.

5. Oppsett av pseudonyme brukerprofiler for nettanalyse
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruker såkalte „cookies“ (informasjonskapsler). Det er tekstfiler som blir lagret på din datamaskin og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettsiden. De opplysningene som blir opprettet av en informasjonskapsel om din bruk av denne nettsiden, blir som regel overført og lagret på en server hos Google i USA. Hvis IP-anonymiseringen på denne nettsiden blir aktivert, forkorter imidlertid Google din IP-adresse innenfor medlemslandene i Den europeiske unionen eller i andre medlemsland i konvensjonen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server for Google i USA og forkortet der. Etter oppdrag fra eieren av denne nettsiden vil Google bruke disse opplysningene til å evaluere din bruk av nettsiden, til å sette opp rapporter om nettsideaktivitetene og for å yte flere tjenester overfor eieren av nettsiden i forbindelse med bruken av nettsiden og Internett. Den IP-adressen som blir overført fra din nettleser i forbindelse med Google Analytics, blir ikke ført sammen med andre data fra Google. Med en tilsvarende innstilling i din nettleser-programvare kan du forhindre lagringen av informasjonskapsler; Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke kan bruke nettsiden i fullt omfang. Dessuten kan du forhindre at de data som er opprettet av informasjonskapsler og som gjelder din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse), samles inn til Google, og at Google behandler disse dataene, ved at du med følgende lenke laster ned og installerer en nettleser-plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan også forhindre at Google Analytics registrerer data ved å klikke på følgende lenke. Dermed settes det inn en opt-out-informasjonskapsel som utelukker at dine data registreres når du besøker denne nettsiden.

Deaktivere Google Analytics.

6. Google Maps
Denne nettsiden bruker Google Maps API, en karttjeneste fra Google Inc. ("Google"), for å fremstille et interaktivt kart. Ved bruk av Google Maps kan opplysninger om din bruk av denne nettsiden (inkl. din IP-adresse) overføres til en server for Google i USA og lagres der.

Google vil overføre de opplysningene som de har oppnådd med Maps til andre, hvis dette er påbudt ved lov eller i den utstrekning andre behandler disse data etter oppdrag fra Google.

Google vil ikke i noe tilfelle sette din IP-adresse i forbindelse med andre data hos Google. Likevel ville det være teknisk mulig at Google på grunnlag av de innsamlede data kan identifisere i det minste enkelte brukere. Det er mulig at nettsidebrukeres personrelaterte data og personprofiler kan behandles av Google for andre formål, som vi ikke har og ikke kan ha noen innflytelse på. Dette, og det faktum at data blir overført til USA, er problematisk av personvernrettslige grunner.

Du kan på en enkel måte deaktivere tjenesten fra Google Maps og dermed forhindre dataoverføring til Google: Deaktiver da JavaScript i din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke kan bruke kartvisningen.

Når du bruker denne nettsiden og ikke deaktiverer JavaScript-funksjonen, erklærer du uttrykkelig med kjennskap til den personvernrettslige problematikken at du samtykker i at Google behandler de data som er samlet inn om deg, som tidligere beskrevet og i det tidligere nevnte formålet.

7. Plug-ins for sosiale nettverk

Facebook
På våre Internettsider er det integrert plug-ins for det sosiale nettverket Facebook, drevet av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Facebook plug-ins ser du på Facebook logo eller på "Like-knappen" ("Liker") på vår side. En oversikt over Facebooks plug-ins finner du her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Når du besøker en side med en slik plug-in, oppretter din nettleser en direkte forbindelse med serverne til Facebook. Innholdet i plug-in blir formidlet av Facebook direkte til din nettleser og satt inn i nettsiden. Dermed får Facebook informasjon om at du har hentet opp den tilsvarende siden blant våre Internettsider. Når du på dette tidspunktet er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til din Facebook-konto. Når du klikker på "Liker"-knappen eller gir en kommentar, blir informasjonen formidlet fra din nettleser direkte til Facebook, og lagret der. Opplysninger om Facebooks innsamling og bruk av data og dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte din privatsfære, finner du i Facebooks henvisninger om personvern under: http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php

Twitter
På våre Internettsider er knappene for det sosiale nettverket Twitter integrert, drevet av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Bokmerkene er merket med Twitter-logo. Når du klikker på denne logoen, kan du dele et bidrag eller en side hos Twitter eller følge oss på Twitter. Når en nettside hentes opp med denne knappen, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse med serverne for Twitter og overfører innholdet i Twitter-knappene direkte til din nettleser. Vi har ingen innflytelse på de data som Twitter samler inn ved hjelp av denne plug-in. Når du er logget på hos Twitter, kan Twitter tilordne besøket til din Twitter-konto. Når du vil forhindre at Twitter samler inn data om deg over våre Internettsider, kan du logge deg ut av Twitter før du besøker vår nettside og slette informasjonskapsler som er satt av Twitter på din PC. Flere opplysninger om Twitters innsamling og bruk av data og dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte din privatsfære, finner du i Twitters henvisninger om personvern under: https://twitter.com/privacy?lang=de

YouTube
På våre Internettsider er plug-ins fra Youtube.de/Youtube.com integrert, representert av Google Inc. og drevet av YouTube, LLC, Cherry Ave., USA. Når du henter opp Internettsider med en slik plug-in, opprettes en forbindelse med YouTube-serverne som formidler hvilke av våre nettsider du har besøkt. YouTube kan tilordne disse opplysningene til dine personlige brukerkonti når du er pålogget hos YouTube som medlem. Ved å logge av før bruk av plug-ins kan du forhindre at slike opplysninger blir tilordnet til din YouTube brukerkonto. Flere opplysninger om YouTubes innsamling og bruk av data og dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte din privatsfære, finner du i YouTubes henvisninger om personvern under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

XING
På våre Internettsider brukes XING dele-knapp (Xing AG, Gänsemarkt 6, 20354 Hamburg). Når denne Internettsiden blir hentet opp, blir det for en kort tid opprettet en forbindelse over din nettleser med serverne til XING AG ("XING"), som utfører "XING dele-knapp"-funksjonene (særlig beregning/visning av telleverdien). XING lagrer ingen personrelaterte data om deg når denne Internettsiden blir hentet opp. Særlig lagrer XING ingen IP-adresser. Det blir heller ikke foretatt noen vurdering av din brukeradferd ved bruk av informasjonskapsler i sammenheng med "XING dele-knappen". Den respektive aktuelle informasjonen om personvern for "XING dele-knappen" og supplerende opplysninger kan hentes opp på denne Internettsiden: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn
På våre Internettsider er det integrert plug-ins for det sosiale nettverket LinkedIn fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn-knappene ser du på LinkedIn-logoen eller dele-knappen "Anbefale". Når du besøker denne nettsiden, blir det opprettet en direkte forbindelse mellom din nettleser og LinkedIn-serveren. Dermed får LinkedIn informasjon om at du har besøkt denne nettsiden. Når du klikker på LinkedIn-dele-knappen mens du er logget på hos LinkedIn, kan innholdet på denne Internettsiden lenkes sammen med din LinkedIn-profil og besøket på denne nettsiden blir tilordnet til din brukerkonto. Når du som medlem hos LinkedIn vil forhindre at de data som ble innsamlet over våre Internettsider, knyttes sammen med de medlemsdata som er lagret hos LinkedIn, må du logge deg ut av LinkedIn før du besøker våre nettsider. Opplysninger om innsamling og bruk av data hos LinkedIn finnes i henvisningene om personvern: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8. Datasikkerhet
Personrelaterte data blir hos REA JET Norge AS utelukkende behandlet på EDB-sentre og datamaskiner som er beskyttet med sikkerhetsteknologier i samsvar med industristandard (f.eks. brannmur, passord, tilgangskontroller osv.). Vi lagrer personrelaterte data bare så lenge vi behøver dem for de formål de ble innsamlet for, eller for å oppfylle rettslige krav om rapportering eller oppbevaring av dokumenter.

9. Personvern og andres nettsider
Nettsiden kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra andres nettsider. Når du følger en lenke til en av disse nettsidene, skal du være oppmerksom på at disse nettsidene har sine egne regler om personvern, og at vi ikke kan overta noe ansvar eller garanti for fremmede betingelser om personvern.

10. Forsendelse av nyhetsbrev
Med vårt nyhetsbrev informerer vi om våre aktuelle tilbud, nyheter og produkter. Du kan til enhver tid avbestille nyhetsbrevet. Den tilsvarende lenken for avbestilling finner du i hvert nyhetsbrev.

11. Datainnsamling i nettanalyser
På vår nettside blir data i anonymisert form samlet inn og behandlet ved hjelp av tjenester fra LeadingReports GmbH (leadingreports.de) for analyse og fortløpende forbedring av vårt nettilbud.

 Dette foretas ved bruk av informasjonskapsler eller Local- & Session-Storage. Ved hjelp av analyse av de innsamlede og overførte data, kan REA Elektronik GmbH fremstille bruksadferden til besøkende på nettsidene til REA Elektronik GmbH. Fremstillingen gjelder særlig analysen av de forskjellige interesseområdene ved hjelp av bruken av de respektive nettsidene til REA Elektronik GmbH og den geografiske opprinnelsen til de besøkende.

De innsamlede data blir i behandlet form utelukkende stilt til rådighet for REA Elektronik GmbH, de blir ikke gitt videre til andre utenfor REA Elektronik GmbH. Disse data blir heller ikke brukt til andre formål eller solgt videre. I den utstrekning IP-adresser da blir registrert, blir disse anonymisert umiddelbart etter registreringen ved at den siste sifferblokken blir slettet.

De serverne som brukes til nettanalysen, blir utelukkende drevet på Forbundsrepublikken Tysklands område. Tjenesteytelser fra LeadingReports GmbH for REA Elektronik GmbH er underlagt tysk og europeisk personvernrett og deres internasjonale anerkjente høye standarder.

Når du likevel ikke er enig i evalueringen av dine anonymiserte data, kan du klikke på lenken nedenfor for å nekte bruken av dine data. Vær oppmerksom på at dette skjer ved at en informasjonskapsel eller Local-Storage-innføring blir satt, og det legges inn en informasjon der som forhindrer at dine anonymiserte bruksdata blir samlet inn. Hvis du sletter informasjonskapsler på din nettleser eller bruker en annen nettleser ved neste besøk, må du klikke på lenken på nytt for å forhindre at dine anonymiserte bruksdata blir evaluert.

I den utstrekning IP-adresser blir innsamlet, blir de umiddelbart etter innsamlingen anonymisert ved at de siste sifferblokkene blir slettet. Dataregistrering og datalagring av LeadingReports GmbH for denne Internettsiden kan til enhver tid med virkning for fremtiden nektes under io.leadingreports.de/exclude-ip.

LeadingReports - utelukke fra nettsidesporing

12. Kontaktskjema / tilbakekallelsesskjema / serviceskjema
For å ta kontakt blir de data du har lagt inn, behandlet og kryptert formidlet til REA JET Norge AS (+47 413 05 107, salg(at)reajet.no) og til REA Elektronik Marketing (marketing(at)rea.de, +49 (0) 6154 638-0). Vi viser til at vi utelukkende behandler dine data for å svare på din henvendelse, og at de eventuelt blir sendt videre til internasjonale filialer og nasjonale/internasjonale salgspartnere. Dine data blir bare gitt videre i den utstrekning dette er nødvendig for behandlingen av din melding. For å få mer informasjon om behandling av data, kan du ta kontakt ved å bruke kontaktopplysningene over.

13. Dataoverføring til andre land
I forbindelse med en forespørsel om kontakt blir personrelaterte data eventuelt sendt videre til internasjonale filialer og salgspartnere.

14. Standard frister for sletting av data
Lovgiveren har bestemt mange oppbevaringsfrister og -plikter. Etter utløpet av disse fristene blir de tilsvarende data rutinemessig slettet. Hvis data ikke er berørt av dette, blir de slettet eller anonymisert når de formål som er nevnt i erklæringen om personvern, bortfaller. I den utstrekning denne erklæringen om personvern ikke inneholder noen andre, avvikende bestemmelser om lagring av data, blir de data som vi har registrert, lagret så lenge de behøves for de formål de ble registrert for.

Ytterligere behandling eller bruk av dine personrelaterte data skjer kun når dette er tillatt i henhold til en rettslig forskrift, eller når du har gitt ditt samtykke til databehandlingen eller bruken. I tilfelle videre behandling for andre formål enn de som dataene opprinnelig ble registrert for, blir du underrettet om disse andre formålene før behandlingen, og du får ytterligere opplysninger.

15. Rett til innsigelser
Av grunner som fremgår av din spesielle situasjon, har du til enhver tid rett til å fremsette innsigelser i henhold til personvernforordningens art. 21 mot behandlingen av personrelaterte data som angår deg, og som bl.a. skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav e eller f. Vi innstiller behandlingen av de personrelaterte data som angår deg, hvis vi da ikke kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve eller forsvare dem. Henvend deg til de kontaktadresser som er angitt nedenfor for å gjøre ovenstående rettigheter gjeldende.

16. Right to information and contact
I henhold til EUs personvernforordning har du rett til en vederlagsfri informasjon om dine lagrede data og ev. rett til korrigering, sperring eller sletting av disse data. Til dette formålet og/eller for å få mer informasjon om dette, er det bare å kontakte oss under salg(at)rejet.no.

17. Endringer i disse personvernbestemmelsene
Vi forbeholder oss retten til å endre disse personvernbestemmelsene til enhver tid med virkning for fremtiden. En respektiv aktuell versjon er tilgjengelig på nettsiden. Vi ber deg om å besøke nettsiden regelmessig og å informere deg om de personvernbestemmelsene som gjelder. Utgave: juni 2019.

18. Forespørsel om personvern
REA JET Norge AS
salg(at)rejet.no

contact
+47 413 05 107

Hvis du har spørsmål, ringer vi gjerne tilbake.

* Obligatorisk felt