Erklæring om datavern

Tusen takk for at du interesserer deg for vårt nettsted. Vern om dine personlige data ligger oss på hjertet.

Derfor vil vi her informere deg om datavern i vårt selskap. Selvfølgelig følger vi lovbestemmelsene i datavernlovene EU-personvernforordning (EU-DSGVO) og den tyske datavernloven (BDSG), tysk lov om telemedier (TMG) og andre datavernrettslige bestemmelser.

1. Navn og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig
Følgende informasjon om personvern gjelder databehandling av:

Ansvarlig:       
REA JET Norge AS
Åsveien 16
3475 Sætre
Norge

Hvis du har spørsmål om datavern, kan du kontakte: salg(at)reajet.no

2. Innsamling og behandling av personopplysninger
Du kan prinsipielt besøke våre nettsider uten å oppgi hvem du er. Vi får bare vite tekniske data, som f.eks. navnet på din internettleverandør, den nettsiden du kommer fra og de nettsidene som du besøker hos oss. Disse opplysningene blir med dato og tid evaluert for interne statistiske reklameformål, nettsideanalyse og for behovsrettet utforming av våre nettsider. Som bruker er du da helt anonym.

Personlige data blir kun innsamlet når du angir disse frivillig, for eksempel i forbindelse med rundspørring av kunder.

2.1 Kundedata
Hvis du stiller personlige data til rådighet for oss, lagrer og bruker vi dine data i samsvar med lovbestemmelsene utelukkende for det angitte formålet, som f.eks. svar på forespørsel om kontakt og/eller tjeneste, eller til forsendelse av vårt nyhetsbrev. Dine data behandles bare videre, eller blir bare sendt videre til andre, når dette er nødvendig for å kunne behandle din melding.

Kontaktskjema / tilbakeringingsskjema / tjenesteskjema
For å ta kontakt, blir de data du har lagt inn, behandlet og kryptert formidlet til REA JET Norge AS (+47 413 05 107, salg(at)reajet.no) og til markedsføringen for REA Elektronik GmbH (marketing(at)rea.de +49 (0)6154 638-0). Nødvendige data blir dermed merket som obligatoriske felt. Ytterligere informasjon er frivillig informasjon. Behandling av henvendelsene skjer på grunnlag av art. 6 par. 1 bokstav b, f i EUs personvernforordning.

Vi viser til at vi utelukkende behandler dine data for å svare på din henvendelse, og at de eventuelt blir sendt videre til internasjonale filialer og nasjonale/internasjonale salgspartnere. Dine data blir bare gitt videre i den utstrekning dette er nødvendig for behandlingen av din melding.

Hvis du vil ha flere opplysninger om behandlingen av data, kan du henvende deg til vedkommende avdeling i ovennevnte kontaktinformasjon. Datavernombudets kontaktdata og andre opplysninger om datavern hos REA Elektronik GmbH finnes i vår erklæring om datavern.

Nyhetsbrevutsendelse
Med vårt nyhetsbrev informerer vi om våre aktuelle tilbud, nyheter og produkter. Du kan til enhver tid avbestille forsendelse av nyhetsbrev. Den tilsvarende lenken for avbestilling finner du i hvert nyhetsbrev.

3. Søknader
Du har når som helst muligheten til å søke online på utlyste stillinger eller å sende inn en initiativsøknad. Selvfølgelig behandler vi dataene dine konfidensielt. Vi lagrer dine søknadsdata så lenge undersøkelse av søknaden din varer. Hvis søknaden din mislykkes, eller du trekker tilbake søknaden, blir søknadsdataene dine slettet etter maksimalt 6 måneder, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til lengre lagring. Dataene dine blir bare videresendt innen REA-selskapsgruppen (REA Elektronik GmbH, REA Systemtechnik GmbH, REA Systeme GmbH, REA Card GmbH) med ditt samtykke. Hvis søknaden din lykkes, blir dataene du har gitt oss behandlet videre i forhold til din fremtidige ansettelse i selskapet vårt. Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 avsnitt 1 a, b og f i EUs personvernforordning.

Hvis du ikke gir oss de nødvendige personopplysningene, vil dette ikke ha noen negative konsekvenser for deg. Imidlertid vil ufullstendige eller feilutfylte søknader ikke bli vurdert. Dessverre kan ikke søknaden sendes inn uten å oppgi dine personlige data, og vil derfor bli slettet.

4. Dataoverføring til andre land
I forbindelse med en forespørsel om kontakt, blir personrelaterte data eventuelt sendt videre til internasjonale filialer og salgspartnere.

5. Standardfrister for sletting av data
Lovgiveren har bestemt mange oppbevaringsfrister og -plikter. Etter utløpet av disse fristene, blir de tilsvarende data rutinemessig slettet. Hvis data ikke er berørt av dette, blir de slettet eller anonymisert når de formål som er nevnt i denne erklæringen om persondatavern bortfaller. I den utstrekning denne erklæringen om persondatavern ikke inneholder noen andre, avvikende bestemmelser om lagring av data, blir de data som vi har registrert, lagret så lenge de behøves for de formål de ble registrert for.

Ytterligere behandling eller bruk av dine personrelaterte data skjer kun når dette er tillatt i henhold til en rettslig forskrift, eller når du har gitt ditt samtykke til databehandlingen eller bruken. I tilfelle videre behandling for andre formål enn de som dataene opprinnelig ble registrert for, blir du underrettet om disse andre formålene før behandlingen, og du får ytterligere opplysninger.

6. Berørte rettigheter
Rett til opplysninger

I henhold til EUs personvernforordning har du rett til en vederlagsfri informasjon om dine lagrede data og ev. rett til korrigering, sperring eller sletting av disse data. Til dette formålet og/eller for å få mer informasjon om dette, er det bare å kontakte oss på salg(at)reajet.no

Rett til å korrigere feil data
Du har rett til å be oss om å korrigere personopplysningene dine uten forsinkelse hvis de er feil (art. 16 i EUs personvernforordning). For å gjøre dette, bruk kontaktadressene over.

Rett til sletting
Du har rett til øyeblikkelig sletting ("rett til å bli glemt") av personopplysningene som gjelder deg hvis det er juridiske grunner i henhold til art. 17 i EUs personvernforordning. Disse eksisterer for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de opprinnelig ble behandlet for, eller hvis du har trukket tilbake ditt samtykke og hvis det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandling, samt den registrerte motsetter seg behandlingen (og det er ingen tvingende grunner til behandlingen – dette gjelder ikke innvendinger mot direktesending). Henvend deg til de kontaktadresser som er angitt over for å gjøre ovenstående rettigheter gjeldende.

Rett til begrensning av behandlingen
Du har rett til å begrense behandlingen hvis kravene er oppfylt og i samsvar med art. 18 i EUs personvernforordning. I henhold til dette kan begrensningen i behandlingen være særlig nødvendig dersom behandlingen er ulovlig og vedkommende nekter å slette personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av personopplysningene, eller vedkommende motsetter seg behandlingen i samsvar med Art. 21 par. 1 i EUs personvernforordning, så lenge det ennå ikke er bestemt om våre legitime grunner oppveier dine. Henvend deg til de kontaktadresser som er angitt over for å gjøre ovenstående rettigheter gjeldende.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 i EUs personvernforordning. Du har rett til å motta dataene du har gitt oss i et vanlig, strukturert og maskinlesbart format og å overføre disse dataene til en annen ansvarlig person, for eksempel en annen tjenesteleverandør. Forutsetningen for dette er at behandlingen er basert på samtykke eller på en kontrakt og skjer ved hjelp av automatiserte prosedyrer. Henvend deg til de kontaktadresser som er angitt over for å gjøre ovenstående rettigheter gjeldende.

Rett til innsigelser
Av grunner som fremgår av din spesielle situasjon, har du til enhver tid rett til å fremsette innsigelser i henhold til personvernforordningens art. 21 mot behandling av personrelaterte data som angår deg, og som bl.a. skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav e eller f. Vi innstiller behandlingen av de personrelaterte data som angår deg, hvis vi da ikke kan påvise tvingende verneverdige grunner for behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve eller forsvare dem. Henvend deg til de kontaktadresser som er angitt over for å gjøre ovenstående rettigheter gjeldende.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet
Hvis du er av den oppfatning at behandlingen av personopplysninger om deg er uakseptabel, har du rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet.

7. Bruk av informasjonskapsler

8.Bruk av Matomo (tidligere Piwik)
Vi bruker Matomo (tidligere Piwik) for statistisk analyse av besøkendes tilgang. For dette formålet bruker Matomo informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din og som muliggjør en anonym analyse av din bruk av nettstedet. Det er ikke mulig å utlede en bestemt person fordi IP-adressen din blir anonymisert umiddelbart etter behandlingen og før den lagres. Behandling av personrelaterte opplysninger skjer på grunnlag av art. 6 par. 1 bokstav b, f i EUs personvernforordning.

Matomo brukes til å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og dets innhold. Dette forteller oss hvordan nettstedet brukes og gjør det mulig for oss å kontinuerlig optimalisere tilbudet vårt.

Informasjonskapslene som brukes av Matomo lagres på brukerens datamaskin og overføres derfra til nettstedet vårt. Som bruker har du derfor full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk.

Du kan motsette deg lagring og evaluering av disse opplysningene av Matomo når som helst. I dette tilfellet lagres en såkalt fravalgsinformasjonskapsel permanent i nettleseren din, noe som fører til at Matomo ikke samler inn data for lagring og analyse. Imidlertid, hvis du med vilje eller utilsiktet sletter denne informasjonskapselen, vil også innsigelsen mot datalagringen og analysen oppheves og kan fornyes via lenken ovenfor.

Alternativt har de fleste moderne nettlesere noe som kalles et «ikke spor»-alternativ, som de bruker for å be nettsteder om ikke å spore brukeraktiviteten din. Matomo respekterer dette alternativet.

9. Online tilstedeværelse i sosiale medier
Vi driver flere online tilstedeværelser innen sosiale nettverk og plattformer, for eksempel Facebook, Twitter, YouTube, Xing og Instagram for å få muligheten til å kommunisere med aktive brukere der, og for å informere dem om vår tjenesteportefølje. For dette bruker vi de tekniske plattformene og tjenestene som tilbys av operatørene. I sosiale nettverk og på andre eksterne plattformer gjelder den respektive operatørens egne datavernregler, selv om vi formidler informasjon og opprettholder en tilstedeværelse der.

Vi vil påpeke at du bruker det sosiale nettverket og plattformtjenestene som tilbys her og deres funksjoner på egen risiko. Dette gjelder spesielt bruken av de interaktive funksjonene (f.eks. kommentering, deling, vurdering osv.). Dataene som samles inn om deg i denne sammenhengen vil bli behandlet av operatørene av plattformene og muligens overført til land utenfor EU. De respektive retningslinjene for datavern beskriver generelt hvilke opplysninger operatørene mottar og hvordan de brukes. På de enkelte plattformene finner du også informasjon om kontaktalternativer for operatørene og innstillingsalternativer for annonser.

Hvordan operatørene av de sosiale nettverkene bruker dataene fra besøk til de respektive sidene til egne formål, i hvilken grad aktiviteter på sidene er tildelt individuelle brukere, hvor lenge disse dataene er lagret og om data fra besøk til sidene videreføres til tredjeparter, blir ikke angitt endelig og tydelig av operatørene og er ikke kjent for oss.

Operatørene av de sosiale nettverkene bruker blant annet følgende sporingssystemer:

Facebook

 • Facebook Insights
  Når du besøker Facebook-siden vår, registrerer Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) blant annet IP-adressen din og annen informasjon som er tilgjengelig på din PC i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av Facebook-siden, statistisk informasjon om bruken av Facebook-siden. Facebook gir mer informasjon om dette under følgende lenke:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
 • Facebook Pixel
  I tillegg bruker Facebook videresalgsfunksjonen Facebook Pixel, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denne funksjonen brukes til å presentere interessebaserte annonser (Facebook Ads) for besøkende på nettstedet når de besøker det sosiale nettverket Facebook. For dette formålet ble Facebook-videresalgstaggen implementert på dette nettstedet. En direkte forbindelse til Facebook-serverne opprettes via denne taggen når du besøker nettstedet. At du har besøkt dette nettstedet overføres til Facebook-serveren, og Facebook tilordner denne informasjonen din personlige Facebook-brukerkonto.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • Twitter Analytics
  Tjenesten drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics lagrer og behandler informasjon om din brukeradferd på vår online tilstedeværelse i sosiale medier. For dette formålet bruker Twitter Analytics blant annet informasjonskapsler som lagres lokalt i hurtigbufferen til nettleseren på enheten din, og gjør det mulig å analysere din bruk av sosiale medier. 
  https://twitter.com/personalization
   
 • Adobe Marketing Cloud
  Denne tjenesten drives av Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Adobe Marketing Cloud muliggjør analyse av besøkende som strømmer til nettsteder. Brukeratferden vises på en måte som muliggjør en oversikt over brukernes online aktiviteter på plattformene til sosiale medier.  Adobe Marketing Cloud bruker informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din og muliggjør en analyse av brukeratferden din på nettstedet. Hvis denne innsamlede informasjonen overføres til en Adobe-server, sikrer innstillingene at IP-adressen anonymiseres før geolokalisering og erstattes med en generell IP-adresse før den lagres.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Twitter

 • Twitter Analytics& Twitter Ads
  Tjenesten drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics lagrer og behandler informasjon om din brukeradferd på vår online tilstedeværelse i sosiale medier. For dette formålet bruker Twitter Analytics blant annet informasjonskapsler som lagres lokalt i hurtigbufferen til nettleseren på enheten din, og gjør det mulig å analysere din bruk av sosiale medier. Målrettede markedsføringskampanjer kan opprettes med Twitter Ads.
  https://twitter.com/personalization
   
 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, en tjeneste levert av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samler Facebook din IP-adresse og annen informasjon som er tilgjengelig på din PC i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen brukes til å gi statistisk informasjon om bruken av den respektive siden. Facebook gir mer informasjon om dette under følgende lenke:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • Google Analytics
  Google Analytics, en tjeneste fra Google Inc., Mountain View, California, USA, bruker informasjonskapsler som er lagret på enheten din og som muliggjør en analyse av din bruk av vår online tilstedeværelse i sosiale medier. Informasjonen generert av informasjonskapselen om ditt besøk på Twitter overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis anonymisering av IP-adressen som skal overføres av informasjonskapselen er aktivert på nettstedet (IP-anonymisering), vil IP-adressen din forkortes på forhånd av Google i EU-land eller i andre stater som deltar i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server til Google i USA og forkortet der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av Twitter og til å samle rapporter om nettstedsbruk. Ved å gjøre dette kan pseudonyme bruksprofiler opprettes fra de behandlede dataene. IP-adressen som overføres når du bruker Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.
  http://www.google.de/privacy.html
   
 • Dynatrace
  Med Dynatrace, en tjeneste fra Dynatrace LLC med hovedkontor i Waltham, Massachusetts, USA, fås innsikt i ytelsen til den respektive nettapplikasjonen og om navigering av brukeren på nettstedet. Dynatrace samler inn data som W3C-tidsinnstillinger, knappeklikk, koblingsklikk, JavaScript-feil, nettlesertyper og geografiske områder. Det muliggjør forbedring av effektiviteten til respektive tilbud og løsning av funksjonelle problemer. Disse dataene bidrar til kontinuerlig forbedring av tilbud og til å identifisere funksjonelle problemer. Dynatrace bruker forskjellige informasjonskapsler til dette.
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
   
 • Infusionsoft
  Infusionsoft er et program for utarbeidelse, opprettelse og implementering av målrettede markedsføringskampanjer. Operatøren for Infusionssoft er: Infusionsoft Inc., 1260 S. Spectrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Med programvaren er det mulig å koble statistiske data og nettverksadferd for individuelle brukere med kontaktinformasjonen til en bestemt person for markedsføringsformål. Hvis du installerer en deaktiveringsperiferienhet for nettleseren din, kan du motsette deg innsamling av dataene dine.
  https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy

 

YouTube

 • DoubleClick Floodlight
  DoubleClick Floodlight er en tjeneste av Google Inc., Mountain View, California, USA. DoubleClick Floodlight-informasjonskapsler gjør det mulig å registrere om du fullfører visse handlinger på sosiale medieplattformer etter å ha sett eller klikket på en visnings-/videoannonse på Google eller andre plattformer via DoubleClick. DoubleClick bruker denne informasjonskapselen for å bli kjent med innhold du har samhandlet med på våre nettsteder, for å kunne sende deg målrettet reklame senere.
  https://support.google.com/ds/answer/2839090?hl=en
   
 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, en tjeneste levert av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samler Facebook din IP-adresse og annen informasjon som er tilgjengelig på din PC i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen brukes til å gi statistisk informasjon om bruken av den respektive siden. Facebook gir mer informasjon om dette under følgende lenke:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • MediaMind
  Youtube bruker teknologien til MediaMind Technologies Inc., 135 West 18th Street, New York, NY 10011, USA, for å optimalisere online annonser. MediaMind bruker informasjonskapsler med anonym og personlig uidentifiserbar informasjon i forbindelse med annonseleveringstjenesten. Annonselevering støtter YouTube i valg av passende reklamemedier for brukere. Informasjonskapselen inneholder ikke navn, adresser, telefonnummer, e-postadresser eller annen informasjon som personlig kan identifisere brukeren.
  Ytterligere informasjon om MediaMind-datavern er tilgjengelig på http://www.mediamind.com/privacy-policy
  MediaMind-informasjonskapsler kan deaktiveres på http://www.networkadvertising.org/choices/.

Instagram

 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, en tjeneste levert av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, samler Facebook din IP-adresse og annen informasjon som er tilgjengelig på din PC i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen brukes til å gi statistisk informasjon om bruken av den respektive siden. Facebook gir mer informasjon om dette under følgende lenke:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
   
 • Google Analytics
  Google Analytics, en tjeneste fra Google Inc., Mountain View, California, USA, bruker informasjonskapsler som er lagret på enheten din og som muliggjør en analyse av din bruk av vår online tilstedeværelse i sosiale medier. Informasjonen generert av informasjonskapselen om ditt besøk på Twitter overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis anonymisering av IP-adressen som skal overføres av informasjonskapselen er aktivert på nettstedet (IP-anonymisering), vil IP-adressen din forkortes på forhånd av Google i EU-land eller i andre stater som deltar i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server til Google i USA og forkortet der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av Instagram og til å samle rapporter om nettstedsbruk. Ved å gjøre dette kan pseudonyme bruksprofiler opprettes fra de behandlede dataene. IP-adressen som overføres når du bruker Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.
  http://www.google.de/privacy.html
   

LinkedIn

 • Facebook Pixel
  Linkedln bruker Facebook videresalgsfunksjonen Facebook Pixel, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denne funksjonen brukes til å presentere interessebaserte annonser (Facebook Ads) for besøkende på nettstedet. For dette formålet ble Facebook-videresalgstaggen implementert på dette nettstedet. En direkte forbindelse til Facebook-serverne opprettes via denne taggen når du besøker nettstedet. At du har besøkt dette nettstedet overføres til Facebook-serveren, og Facebook tilordner denne informasjonen din personlige Facebook-brukerkonto. 
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • Nielsen NetRatings
  Nielsen NetRatings er levert av Nielsen GmbH, Lindwurmstrasse 10, 80634 München, og er en internett-sporingstjeneste for måling og analyse av forbrukeratferd. Du kan motsette deg innsamling eller evaluering av dataene dine ved hjelp av dette verktøyet ved å laste ned eller innstille og lagre fravalgsinformasjonskapselen tilgjengelig under følgende lenke:
  http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.htm
   
 • AppNexus
  AppNexus er levert av AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA og er et verktøy for nettanalyse og interessebasert annonsering. Du kan motsette deg lagring og evaluering av disse opplysningene av dette verktøyet når som helst.
  https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de
   
 • Eloqua Tracking
  Eloqua, en tjeneste fra Oracle Cor., 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, plasserer en permanent informasjonskapsel på den respektive påloggingssiden, med mindre en Eloqua-informasjonskapsel allerede er tilstede på enheten din. Hvis du allerede har brukt et nettsted som bruker Eloqua, kan det hende du allerede har en Eloqua-informasjonskapsel. Eloqua-informasjonskapselen kan bli brukt til å analysere bruken av sider for å forbedre dem. E-postmeldinger som sendes ved hjelp av Eloqua, bruker sporingsteknologier av den typen som er beskrevet ovenfor. Hvis du helt vil forhindre bruk av Eloqua-sporingsteknologi for enheten din, kan du gjøre det på Eloqua-siden for fravalg.
  Mer informasjon finner du i Eloquas datavernerklæring.
  (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

Xing

 • Dynatrace
  Med Dynatrace, en tjeneste fra Dynatrace LLC med hovedkontor i Waltham, Massachusetts, USA, fås innsikt i ytelsen til den respektive nettapplikasjonen og om navigering av brukeren på nettstedet. Dynatrace samler inn data som W3C-tidsinnstillinger, knappeklikk, koblingsklikk, JavaScript-feil, nettlesertyper og geografiske områder. Det muliggjør forbedring av effektiviteten til respektive tilbud og løsning av funksjonelle problemer. Dynatrace bruker forskjellige informasjonskapsler til dette.
  Dynatraces personvernregler:
  www.dynatrace.com/company/trust-center/
   
 • Google Analytics& Google Conversion Trackings
  Google Analytics, en tjeneste fra Google Inc., Mountain View, California, USA, bruker informasjonskapsler som er lagret på enheten din og som muliggjør en analyse av din bruk av vår online tilstedeværelse i sosiale medier. Informasjonen generert av informasjonskapselen om ditt besøk til vår online tilstedeværelse i sosiale medier overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis anonymisering av IP-adressen som skal overføres av informasjonskapselen er aktivert på nettstedet (IP-anonymisering), vil IP-adressen din forkortes på forhånd av Google i EU-land eller i andre stater som deltar i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server til Google i USA og forkortet der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av vår online tilstedeværelse i sosiale medier og til å samle rapporter om nettstedsbruk. Ved å gjøre dette kan pseudonyme bruksprofiler opprettes fra de behandlede dataene. IP-adressen som overføres når du bruker Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.

  Du finner mer informasjon om databeskyttelse her http://www.google.de/privacy.html
   
 • Adobe Marketing Cloud
  Adobe Marketing Cloud muliggjør analyse av besøkende som strømmer til nettsteder. Denne tjenesten drives av Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Analysene tillater en umiddelbar analyse av besøkerstrømmen. Brukeratferden vises på en måte som muliggjør en oversikt over brukernes online aktiviteter på plattformene til sosiale medier. Adobe Marketing Cloud bruker informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din og muliggjør en analyse av brukeratferden din på nettstedet. Hvis denne innsamlede informasjonen overføres til en Adobe-server, sikrer innstillingene at IP-adressen anonymiseres før geolokalisering og erstattes med en generell IP-adresse før den lagres.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
   
 • Facebook Pixel
  Xing bruker Facebook-videresalgsfunksjonen Facebook Pixel, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denne funksjonen brukes til å presentere interessebaserte annonser (Facebook Ads) for besøkende på nettstedet. For dette formålet ble Facebook-videresalgstaggen implementert på dette nettstedet. En direkte forbindelse til Facebook-serverne opprettes via denne taggen når du besøker nettstedet. At du har besøkt dette nettstedet overføres til Facebook-serveren, og Facebook tilordner denne informasjonen din personlige Facebook-brukerkonto.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
   
 • comScore
  På Xing blir informasjon om bruk også samlet inn og lagret anonymt ved hjelp av en metode fra comScore, en tjeneste levert av comScore Inc fra Reston, Virginia, USA. En liten bildefil eller JavaScript er innebygd i nettsidene som er tilgjengelige for å måle antall treff, f.eks. ved hjelp av en informasjonskapsel. I tillegg blir lyd- og videobruk på nettstedspilleren registrert. Under ingen omstendigheter kan innhentede data brukes til å personlig identifisere den besøkende på dette nettstedet. De innsamlede dataene brukes bare til å forbedre tilbudet. Derfor lagres alle IP-adresser bare i anonymisert form. Den vil ikke brukes til noe annet formål eller overføres til tredjepart.
  https://www.comscore.com/ger/Ueber-Uns/Datenschutzerklaerung

10. Programtillegg på sosiale nettverk
Nettstedet vårt bruker knapper for de sosiale nettverkene

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA
 • Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Knappene er merket med logoen til det respektive sosiale nettverket. Dette er imidlertid ikke de vanlige sosiale programtillegg, men knapper med lagrede lenker. Knappene må aktiveres (klikkes) separat av deg. Så lenge du ikke klikker på disse knappene, overføres ingen data til de sosiale nettverkene. Først når du klikker på knappene og dermed erklærer ditt samtykke til kommunikasjon med serverne i det sosiale nettverket, blir knappene aktive og forbindelsen opprettet.

Etter å ha klikket tilsvarer knappen et såkalt deleprogramtillegg. Informasjon om den besøkte siden blir gjort tilgjengelig for det sosiale nettverket, som du kan dele med kontaktene dine på det sosiale nettverket. Hvis du vil «dele» informasjonen, må du være logget inn. Hvis du ikke er logget inn, vil du havne på påloggingssiden til det sosiale nettverket du har klikket på, og du vil ikke lenger være på sidene til www.rea-jet.com.

Ved å aktivere knappen, mottar de sosiale nettverkene blant annet også informasjonen at og når du har fått tilgang til den tilsvarende siden på nettstedet vårt, samt f.eks. IP-adressen din, informasjon om nettleseren som er brukt og språkinnstillingene. Hvis du klikker på knappen, overføres klikket ditt til det sosiale nettverket og brukes i henhold til dets retningslinjer for databruk.

Når knappen er aktivert, har vi ingen innflytelse på innsamlede data og databehandlingsoperasjoner og er ikke ansvarlige for denne databehandlingen, og i denne forbindelse heller ikke ansvarlige i henhold til EUs personvernforordning. Vi er heller ikke kjent med hele omfanget av datainnsamlingen, dens juridiske grunnlag, formål og lagringsperioder. Derfor er ikke informasjonen gitt her nødvendigvis fullstendig.

Dataene overføres uavhengig av om du faktisk har en konto hos leverandøren eller er logget inn der. Hvis du er logget på med leverandøren, vil dine data bli tildelt direkte til kontoen din. Leverandørene kan også bruke informasjonskapsler på datamaskinen din for å spore deg.

Så vidt vi vet lagrer leverandøren disse dataene i brukerprofiler, som han bruker til reklame, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert design av nettstedet. En slik evaluering utføres spesielt (også for brukere som ikke er innlogget) for å vise behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere i det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene. For å utøve denne innsigelsesretten, vennligst kontakt den respektive leverandøren.

Formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene fra det respektive sosiale nettverket, samt dine relaterte rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, finner du i informasjonen

Hvis du ikke vil at det sosiale nettverket skal motta data om deg, må du ikke klikke på knappen.

11. Datavern
Hos REA JET Norge AS behandles personopplysninger utelukkende på datasentre og datamaskiner som er beskyttet av sikkerhetsteknologier og i samsvar med bransjestandarder (f.eks. brannmurer, passordbeskyttelse, tilgangskontroll osv.). Vi lagrer personrelaterte data bare så lenge vi behøver dem for de formål de ble innsamlet for, eller for å oppfylle rettslige krav om rapportering eller oppbevaring av dokumenter.

12. Databeskyttelse og tredjeparts nettsteder
Nettsiden kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra andres nettsider. Når du følger en lenke til en av disse nettsidene, skal du være oppmerksom på at disse nettsidene har sine egne regler om datavern og at vi ikke kan påta oss noe ansvar eller garanti for fremmede betingelser om datavern.

13. Standardfrister for sletting av data
Lovgiveren har bestemt mange oppbevaringsfrister og -plikter. Etter utløpet av disse fristene, blir de tilsvarende data rutinemessig slettet. Hvis data ikke er berørt av dette, blir de slettet eller anonymisert når de formål som er nevnt i denne erklæringen om persondatavern bortfaller. I den utstrekning denne erklæringen om persondatavern ikke inneholder noen andre, avvikende bestemmelser om lagring av data, blir de data som vi har registrert, lagret så lenge de behøves for de formål de ble registrert for.

Ytterligere behandling eller bruk av dine personrelaterte data skjer kun når dette er tillatt i henhold til en rettslig forskrift, eller når du har gitt ditt samtykke til databehandlingen eller bruken. I tilfelle videre behandling for andre formål enn de som dataene opprinnelig ble registrert for, blir du underrettet om disse andre formålene før behandlingen, og du får ytterligere opplysninger. 

14. Endringer i disse datavernbestemmelsene
Vi forbeholder oss retten til å endre disse personvernbestemmelsene til enhver tid med virkning for fremtiden. En respektiv aktuell versjon er tilgjengelig på nettsiden. Vi ber deg om å besøke nettsiden regelmessig og å informere deg om de personvernbestemmelsene som gjelder.

Utgave: Mai 2022

15. Datavernforespørsler
REA JET Norge AS
salg(at)reajet.no


contact
+47 413 05 107

Hvis du har spørsmål, ringer vi gjerne tilbake.

* Obligatorisk felt