Polityka prywatnoscie w serwisie internetowym

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

W tym miejscu chcielibyśmy zatem poinformować Państwa o ochronie danych w naszej firmie. Oczywiście przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych EU-DSGVO oraz BDSG, Telemediengesetz (TMG) i innych przepisów o ochronie danych.

1. Nazwę i dane kontaktowe administratora 
Poniższe informacje dotyczące ochrony danych odnoszą się do przetwarzania danych przez:

Administrator:
REA Elektronik Sp. z.o.o.
Kawczyn 40
64-000 Koscian
Polska

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt: info(at)reajet.pl.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
W zasadzie możesz odwiedzać nasze strony internetowe nie informując nas, kim jesteś. Dowiadujemy się jedynie danych technicznych, takich jak nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której Państwo przyszli, oraz strony, które Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej. Informacje te są analizowane z danymi dotyczącymi daty i czasu dla wewnętrznych celów statystycznych reklamy, analizy stron internetowych oraz dla potrzeb projektowania naszych stron internetowych. Jako użytkownik pozostajesz całkowicie anonimowy. Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy podasz je nam dobrowolnie, na przykład w kontekście zapytania klienta.

3. Pliki Cookies
Używamy plików cookie w celu poprawy jakości struktury i zawartości naszej strony internetowej oraz w celu umożliwienia zorientowanej na użytkownika i płynnej nawigacji. Ograniczone do okresu Twojej wizyty, ustawiamy tzw. sesyjne lub trwale pliki cookie. Trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej. Służą one do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. zapisywania, które produkty były oglądane z komputera. Pliki cookie nie mogą powodować żadnych uszkodzeń komputera. Nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa w sensie wirusów lub szpiegowania komputera. Użytkownik sam kontroluje obsługę plików cookie. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki, aby uzyskać dostęp, odrzucić, sprawdzić i usunąć dane.

4. Dane osobowe Użytkownika
Jeśli udostępnisz nam swoje dane osobowe, przechowujemy i wykorzystujemy je zgodnie z wymogami prawnymi wyłącznie w określonym celu, takim jak odpowiedź na zapytanie kontaktowe i/lub serwisowe lub wysyłanie naszego newslettera. Państwa dane będą dalej przetwarzane lub przekazywane osobom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do przetworzenia Państwa wiadomości.

5. Tworzenie pseudonimowych profili użytkowania do analizy stron internetowych
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika będą z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google uprzednio skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Możesz również uniemożliwić Google Analytics przechwytywanie Twoich danych klikając na poniższy link. W ten sposób zostanie ustawiony opt-out cookie, który nie będzie gromadził danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości.

Deactivate Google Analytics.

6. Mapy Google
Ta strona korzysta z Google Maps API, usługi map Google Inc. ("Google"), aby wyświetlić interaktywną mapę. Korzystając z Map Google, informacje na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika (w tym adres IP) mogą być przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google może przekazywać informacje uzyskane z Mapy osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi Google. Niemniej jednak z technicznego punktu widzenia Google będzie w stanie zidentyfikować przynajmniej indywidualnych użytkowników na podstawie otrzymanych danych. Możliwe jest, że dane osobowe i profile osobowości użytkowników witryny Google mogą być przetwarzane w innych celach, nad którymi nie mamy kontroli. To oraz fakt, że dane są przekazywane do USA jest problematyczne ze względów ochrony danych.

Masz możliwość dezaktywacji usługi Google Maps w prosty sposób i w ten sposób zapobiec przesyłaniu danych do Google: Proszę wyłączyć obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z wyświetlania mapy.

Korzystając z tej strony internetowej i nie dezaktywując funkcji JavaScript, użytkownik oświadcza wyraźnie, ze świadomością problemu ochrony danych, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych o nim przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

7. Wtyczki sieci społecznych

Facebook
Na naszej stronie internetowej, wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane, obsługiwane przez Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy odwiedzasz stronę z taką wtyczką, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika i jest zintegrowana z witryną internetową. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś/aś odpowiednią stronę na naszej stronie internetowej. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym czasie, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta na Facebooku. Jeśli klikniesz na przycisk "Lubię to" lub dodasz komentarz, Twoja przeglądarka wyśle informacje bezpośrednio do Facebooka i tam je zapisze. Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz Twoich praw i ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem:: http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php

Twitter
Na naszych stronach internetowych zintegrowane są przyciski sieci społecznościowej Twitter, obsługiwane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Zakładki oznaczone są logo Twittera. Jeśli klikniesz na to logo, możesz podzielić się postem lub stroną na Twitterze lub śledzić nas na Twitterze. Po wywołaniu strony internetowej za pomocą tego przycisku przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera i przesyła zawartość przycisków Twittera bezpośrednio do przeglądarki. Nie mamy wpływu na ilość danych, które Twitter zbiera za pomocą tej wtyczki. Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze, Twitter może przypisać wizytę do Twojego konta na Twitterze. Jeśli chcesz uniemożliwić Twitterowi zbieranie danych o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i usunąć pliki cookie ustawione przez Twittera na Twoim komputerze. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Twittera oraz Twoich praw i ustawień prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy?lang=en

YouTube
Wtyczki Youtube.de/Youtube.com, reprezentowane przez Google Inc. i obsługiwane przez YouTube, LLC, Cherry Ave., USA, są zintegrowane na naszych stronach internetowych. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych z taką wtyczką, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i przesyłane do serwerów YouTube, które z naszych stron internetowych, które odwiedził. YouTube może kojarzyć te informacje z Twoimi osobistymi kontami użytkownika, gdy jesteś zalogowany do YouTube jako członek. Logując się przed użyciem wtyczki, można zapobiec skojarzeniu takich informacji z kontem YouTube. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube oraz praw i ustawień prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

XING
Przycisk XING Share (Xing AG, Gänsemarkt 6, 20354 Hamburg) jest używany na naszej stronie internetowej. Po wejściu na tę stronę internetową przeglądarka nawiązuje krótkoterminowe połączenie z serwerami XING AG ("XING"), z którymi dostępne są funkcje "XING Share Button" (w szczególności obliczanie/wyświetlanie wartości licznika). XING nie przechowuje żadnych danych osobowych o Tobie, gdy korzystasz z tej strony internetowej. W szczególności XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie ma również oceny zachowania użytkownika w zakresie korzystania z plików cookie w związku z przyciskiem "XING Share Button". Najnowsze informacje dotyczące ochrony danych na temat przycisku "XING Share Button" oraz dodatkowe informacje można znaleźć na tej stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn
Wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn of the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, są zintegrowane na naszych stronach internetowych. Przyciski LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku "Polecam". Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informacje, że odwiedziłeś tę stronę internetową. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn Share podczas logowania do LinkedIn, zawartość tej strony internetowej może być połączona z Twoim profilem LinkedIn, a wizyta na tej stronie może być przypisana do Twojego konta użytkownika. Jeśli jako członek LinkedIn chcesz, aby dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej nie były powiązane z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi przez LinkedIn, musisz się wylogować z LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez LinkedIn można znaleźć w informacji o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8. Bezpieczeństwo danych
W REA Elektronik Zp. z.o.o. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w centrach komputerowych i komputerach, które są chronione przez technologie bezpieczeństwa i spełniają standardy branżowe (np. zapory ogniowe, ochrona hasłem, kontrola dostępu itp. Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów.

9. Ochrona danych i stron internetowych osób trzecich
Witryna może od czasu do czasu zawierać linki do i z witryn osób trzecich. W przypadku kliknięcia linku do jednej z tych stron internetowych, należy pamiętać, że strony te podlegają własnym przepisom o ochronie danych osobowych i że nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za warunki ochrony danych osób trzecich.

10. Wysyłka newslettera
Dzięki naszemu newsletterowi informujemy Państwa o naszych aktualnych ofertach, nowościach i produktach. Newsletter można odwołać w każdej chwili. W każdym newsletterze znajdziesz link do rezygnacji z subskrypcji.

11. Gromadzenie danych w analizach internetowych
Na naszej stronie internetowej dane są zbierane i przetwarzane w formie anonimowej za pomocą usług LeadingReports GmbH (leadingreports.de) w celu analizy i ciągłego doskonalenia naszej strony internetowej.  Odbywa się to poprzez użycie plików cookie lub przechowywanie lokalne i sesyjne. Analizując zebrane i przesłane dane, REA Elektronik GmbH może przedstawić zachowania użytkowników stron internetowych REA Elektronik GmbH. Prezentacja odnosi się w szczególności do analizy różnych obszarów zainteresowania w oparciu o wykorzystanie odpowiednich stron internetowych REA Elektronik GmbH, jak również pochodzenie geograficzne odwiedzających.

Zebrane dane będą udostępniane firmie REA Elektronik GmbH wyłącznie w formie przetworzonej i nie będą przekazywane osobom trzecim spoza REA Elektronik GmbH. Podobnie, dane te nie będą w żadnym wypadku wykorzystywane do innych celów, a nawet odsprzedawane. Jeśli adresy IP są rejestrowane, są one anonimizowane natychmiast po ich zebraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku z numerami.

Serwery wykorzystywane do analizy stron internetowych działają wyłącznie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Świadczenie usług przez LeadingReports GmbH na rzecz REA Elektronik GmbH podlega niemieckiemu i europejskiemu prawu ochrony danych i jego uznanym na całym świecie wysokim standardom.

Jeśli nadal nie zgadzają się Państwo z analizą Państwa anonimowych danych użytkowych, proszę kliknąć na poniższy link, aby sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych. Należy pamiętać, że odbywa się to poprzez ustawienie pliku cookie lub lokalnego zapisu i przechowywanie w nim informacji, które uniemożliwiają gromadzenie anonimowych danych użytkowych użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie przeglądarki lub użycia innej przeglądarki przy następnej wizycie, należy ponownie kliknąć łącze, aby zapobiec analizie anonimowych danych użytkowych.

Jeśli zbierane są adresy IP, są one anonimizowane natychmiast po ich zebraniu poprzez usunięcie ostatnich bloków numerów. Gromadzenie i przechowywanie danych przez LeadingReports GmbH dla tej strony internetowej może zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość pod adresem io.leadingreports.de/exclude-ip

12. Formularz kontaktowy / formularz oddzwonienia / formularz serwisowy
W celu nawiązania kontaktu, przechowywane przez Państwa dane będą przetwarzane i przesyłane w zaszyfrowanej formie do REA JET Elektronik Sp. z.o.o. (info(at)reajet.pl, +48 65 511 44 70) oraz do działu marketingu REA Elektronik GmbH (info(at)rea-jet.de, +49 (0)6154 638-0). Pragniemy zaznaczyć, że będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe i w razie potrzeby przekażemy je do międzynarodowych oddziałów i krajowych/międzynarodowych partnerów handlowych. Twoje dane będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do przetworzenia wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych, można skontaktować się z powyższymi informacjami kontaktowymi. 

13. Transfer danych do krajów
Dane osobowe mogą być przekazywane do centrali firmy, międzynarodowych filii i partnerów handlowych w  kontekście zapytania kontaktowego.

14. Standardowe terminy usuwania danych
Ustawodawca ustanowił różne okresy zatrzymania i obowiązki. Po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. Jeżeli nie dotyczy to danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, jeżeli cele określone w niniejszej deklaracji o ochronie danych nie mają już zastosowania. O ile niniejsza Polityka Prywatności nie zawiera innych, odmiennych przepisów dotyczących przechowywania danych, zbierane przez nas dane będą przechowywane przez nas tak długo, jak to konieczne do celów, dla których zostały zebrane.

Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się zasadniczo tylko w zakresie dozwolonym przez prawo lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie takich danych. W przypadku dalszego przetwarzania danych w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Państwa o tych innych celach przed dalszym przetwarzaniem i przekażemy Państwu dalsze istotne informacje.

15. Prawo sprzeciwu
Masz prawo, z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f DSGVO, zgodnie z art. 21 DSGVO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z adresami podanymi poniżej.

16. Prawo do informacji i kontaktów
Zgodnie z EU-DSGVO mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych oraz, w razie potrzeby, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu i/lub w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt na adres info(at)reajet.pl.

17. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej. Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej i zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Status: Luty 2019 r.

18. Pytania dotyczące ochrony danych
REA Elektronik Sp. z.o.o
info(at)reajet.pl


contact
+48 65 511 44 70

Masz pytania? Chętnie do Ciebie oddzwonimy.

* Pole obowiązkowe